Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Interdependence and the Gains from Trade » Lợi thế tuyệt đối (absolute advantage) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Lợi thế tuyệt đối (absolute advantage) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Lợi thế tuyệt đối là khả năng sản xuất hàng hóa sử dụng ít đầu vào hơn nhà sản xuất khác.

Lợi thế tuyệt đối tiếng Anh là absolute advantage

the ability to produce a good using fewer inputs than another producer

Ý nghĩa trong kinh tế học

Một cách để trả lời câu hỏi về chi phí sản xuất khoai tây là so sánh đầu vào mà hai nhà sản xuất yêu cầu. Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ lợi thế tuyệt đối khi so sánh năng suất của một người, công ty hoặc quốc gia với năng suất của người khác. Nhà sản xuất yêu cầu số lượng đầu vào nhỏ hơn để sản xuất hàng hóa được cho là có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất hàng hóa đó.

Trong ví dụ của chúng ta, thời gian là yếu tố đầu vào duy nhất, vì vậy chúng ta có thể xác định lợi thế tuyệt đối bằng cách xem mỗi loại sản xuất mất bao nhiêu thời gian. Ruby có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất cả thịt và khoai tây vì cô ấy cần ít thời gian hơn Frank để sản xuất một đơn vị hàng hóa. Ruby chỉ cần nhập 20 phút để tạo ra một ounce thịt, trong khi Frank cần 60 phút. Tương tự, Ruby chỉ cần 10 phút để sản xuất một ounce khoai tây, trong khi Frank cần 15 phút. Do đó, nếu chúng ta đo lường chi phí theo số lượng đầu vào, thì Ruby có chi phí sản xuất khoai tây thấp hơn.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ