Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ten Principles of Economics » Năng suất (productivity) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Năng suất (productivity) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Năng suất (productivity) là lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra từ mỗi đơn vị lao động đầu vào

Năng suất tiếng Anh là productivity

The quantity of goods and services produced from each unit of labor input

Ý nghĩa của kinh tế học

Sự khác biệt về mức sống trên toàn thế giới là đáng kinh ngạc. Vào năm 2014, một người Mỹ trung bình có thu nhập khoảng 55.000 USD. Trong cùng năm đó, người Mexico trung bình kiếm được khoảng 17.000 đô la, người Trung Quốc trung bình khoảng 13.000 đô la và người Nigeria trung bình chỉ có 6.000 đô la. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sự khác biệt lớn về thu nhập trung bình này được phản ánh trong các thước đo khác nhau về chất lượng cuộc sống. Công dân của các quốc gia có thu nhập cao có nhiều TV hơn, nhiều ô tô hơn, chế độ dinh dưỡng tốt hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn công dân của các quốc gia có thu nhập thấp.

Mức sống thay đổi theo thời gian cũng lớn. Tại Hoa Kỳ, thu nhập trong lịch sử đã tăng khoảng 2 phần trăm mỗi năm (sau khi điều chỉnh những thay đổi về chi phí sinh hoạt). Với tốc độ này, thu nhập trung bình tăng gấp đôi sau mỗi 35 năm. Trong thế kỷ qua, thu nhập trung bình của Hoa Kỳ đã tăng khoảng tám lần.

Điều gì giải thích những khác biệt lớn về mức sống giữa các quốc gia và theo thời gian? Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ. Hầu như tất cả sự khác biệt về mức sống là do sự khác biệt về năng suất của các quốc gia – nghĩa là số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi mỗi đơn vị lao động đầu vào. Ở những quốc gia nơi người lao động có thể sản xuất một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ mỗi giờ, hầu hết mọi người đều có mức sống cao; ở những quốc gia mà người lao động làm việc kém năng suất hơn, hầu hết mọi người phải chịu đựng cuộc sống đạm bạc hơn. Tương tự như vậy, tốc độ tăng năng suất của một quốc gia quyết định tốc độ tăng thu nhập bình quân của quốc gia đó.

Mối quan hệ cơ bản giữa năng suất và mức sống rất đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại rất sâu rộng. Nếu năng suất là yếu tố chính quyết định mức sống, thì những cách giải thích khác chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Ví dụ, việc công nhận các liên đoàn lao động hoặc luật về mức lương tối thiểu giúp nâng cao mức sống của người lao động Mỹ trong thế kỷ qua có thể rất hấp dẫn. Tuy nhiên, anh hùng thực sự của người lao động Mỹ là năng suất ngày càng tăng của họ. Một ví dụ khác, một số nhà bình luận đã tuyên bố rằng sự cạnh tranh gia tăng từ Nhật Bản và các quốc gia khác đã giải thích cho sự tăng trưởng thu nhập chậm của Hoa Kỳ trong những năm 1970 và 1980. Tuy nhiên, thủ phạm thực sự không phải là cạnh tranh từ nước ngoài mà là cản trở tăng trưởng năng suất ở Hoa Kỳ.

Mối quan hệ giữa năng suất và mức sống cũng có ý nghĩa sâu sắc đối với chính sách công. Khi nghĩ về việc bất kỳ chính sách nào sẽ ảnh hưởng đến mức sống như thế nào, câu hỏi chính là nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của chúng ta như thế nào. Để nâng cao mức sống, các nhà hoạch định chính sách cần nâng cao năng suất bằng cách đảm bảo rằng người lao động được giáo dục tốt, có các công cụ cần thiết để sản xuất hàng hóa và dịch vụ, đồng thời tiếp cận với công nghệ tốt nhất hiện có.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ