Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ten Principles of Economics » Ngoại tác (Externality) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Ngoại tác (Externality) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Ngoại tác (Externality) là tác động của hành động của một người đối với hạnh phúc của người ngoài cuộc.

Ngoại tác tiếng Anh là Externality

The impact of one person’s actions on the well-being of a bystander

Ý nghĩa của kinh tế học

Nếu bàn tay vô hình của thị trường tuyệt vời như vậy, tại sao chúng ta cần chính phủ? Một mục đích của việc nghiên cứu kinh tế học là để tinh chỉnh quan điểm của bạn về vai trò và phạm vi thích hợp của chính sách chính phủ.

Một lý do chúng ta cần chính phủ là bàn tay vô hình chỉ có thể phát huy tác dụng nếu chính phủ thực thi các quy tắc và duy trì các thể chế vốn là chìa khóa của nền kinh tế thị trường. Quan trọng nhất, các nền kinh tế thị trường cần các thể chế để thực thi quyền sở hữu để các cá nhân có thể sở hữu và kiểm soát các nguồn tài nguyên khan hiếm.

Một người nông dân sẽ không trồng lương thực nếu cô ấy nghĩ rằng mùa màng của mình sẽ bị đánh cắp; một nhà hàng sẽ không phục vụ bữa ăn trừ khi đảm bảo rằng khách hàng sẽ thanh toán trước khi rời đi; và một công ty điện ảnh sẽ không sản xuất phim nếu có quá nhiều khách hàng tiềm năng tránh trả tiền bằng cách sao chép bất hợp pháp. Tất cả chúng ta đều dựa vào cảnh sát và tòa án do chính phủ cung cấp để thực thi các quyền của mình đối với những thứ chúng ta sản xuất—và bàn tay vô hình trông cậy vào khả năng thực thi các quyền đó của chúng ta.

Một lý do khác khiến chúng ta cần chính phủ là mặc dù bàn tay vô hình rất mạnh nhưng nó không phải là toàn năng. Có hai lý do cơ bản để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế và thay đổi cách phân bổ nguồn lực mà mọi người sẽ tự lựa chọn: thúc đẩy hiệu quả hoặc thúc đẩy bình đẳng. Nghĩa là, hầu hết các chính sách nhằm mục đích mở rộng chiếc bánh kinh tế hoặc thay đổi cách chia chiếc bánh.

Trước tiên hãy xem xét mục tiêu hiệu quả. Mặc dù bàn tay vô hình thường khiến thị trường phân bổ nguồn lực để tối đa hóa quy mô của chiếc bánh kinh tế, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ thất bại thị trường để chỉ một tình huống trong đó thị trường tự nó không thể tạo ra sự phân bổ hiệu quả các nguồn lực. Như chúng ta sẽ thấy, một nguyên nhân có thể dẫn đến thất bại thị trường là yếu tố ngoại tác, đó là tác động từ hành động của một người đối với phúc lợi của người ngoài cuộc. Ví dụ kinh điển về ngoại tác là ô nhiễm. Khi việc sản xuất hàng hóa gây ô nhiễm không khí và gây ra các vấn đề về sức khỏe cho những người sống gần các nhà máy, thị trường để mặc các thiết bị của chính nó có thể không tính đến chi phí này. Một nguyên nhân khác có thể dẫn đến thất bại thị trường là sức mạnh thị trường, đề cập đến khả năng của một người hoặc một công ty (hoặc một nhóm nhỏ) gây ảnh hưởng quá mức đến giá thị trường. Ví dụ, nếu mọi người trong thị trấn cần nước nhưng chỉ có một cái giếng, chủ sở hữu của cái giếng sẽ không phải chịu sự cạnh tranh gay gắt mà bàn tay vô hình thường kiểm soát tư lợi; cô ấy có thể tận dụng cơ hội này bằng cách hạn chế sản lượng nước để cô ấy có thể tính giá cao hơn. Với sự hiện diện của ngoại ứng hoặc sức mạnh thị trường, chính sách công được thiết kế tốt có thể nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bây giờ hãy xem xét mục tiêu bình đẳng. Ngay cả khi bàn tay vô hình mang lại kết quả hiệu quả, nó vẫn có thể để lại sự chênh lệch lớn về phúc lợi kinh tế. Nền kinh tế thị trường thưởng cho mọi người theo khả năng của họ để sản xuất ra những thứ mà người khác sẵn sàng trả tiền để có được. Cầu thủ bóng rổ giỏi nhất thế giới kiếm được nhiều tiền hơn vận động viên cờ vua giỏi nhất thế giới đơn giản bởi vì mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để xem bóng rổ hơn là chơi cờ vua. Bàn tay vô hình không đảm bảo rằng mọi người đều có đủ cơm ăn, áo mặc tử tế và được chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Sự bất bình đẳng này có thể, tùy thuộc vào triết lý chính trị của một người, kêu gọi sự can thiệp của chính phủ. Trên thực tế, nhiều chính sách công, chẳng hạn như thuế thu nhập và hệ thống phúc lợi, nhằm đạt được sự phân phối phúc lợi kinh tế bình đẳng hơn.

Nói rằng chính phủ có thể cải thiện kết quả thị trường không có nghĩa là nó sẽ luôn như vậy. Chính sách công không được thực hiện bởi các thiên thần mà bởi một quá trình chính trị còn lâu mới hoàn hảo. Đôi khi các chính sách được thiết kế đơn giản để thưởng cho những người có quyền lực chính trị. Đôi khi chúng được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo có thiện chí nhưng không được thông báo đầy đủ. Khi học kinh tế học, bạn sẽ trở thành người đánh giá tốt hơn khi nào một chính sách của chính phủ là hợp lý vì nó thúc đẩy hiệu quả hoặc bình đẳng và khi nào thì không.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ