Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Sự khan hiếm (Scarcity) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Sự khan hiếm (Scarcity) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Sự khan hiếm (scarcity) là bản chất hạn chế của các nguồn lực xã hội. Sự khan hiếm có nghĩa là xã hội có nguồn lực hạn chế và do đó không thể sản xuất tất cả hàng hóa và dịch vụ mà mọi người mong muốn có được.

Sự khan hiếm tiếng Anh là scarcity

The limited nature of society’s resources

Ý nghĩa sự khan hiếm

Từ kinh tế bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp oikonomos, có nghĩa là “người quản lý một hộ gia đình”. Lúc đầu, nguồn gốc này có vẻ kỳ dị. Nhưng trên thực tế, các hộ gia đình và nền kinh tế có nhiều điểm chung.

Một hộ gia đình phải đối mặt với nhiều quyết định. Nó phải quyết định thành viên nào trong gia đình làm công việc nào và mỗi thành viên nhận lại được gì: Ai nấu bữa tối? Ai giặt đồ? Ai được thêm món tráng miệng vào bữa tối? Ai được lái xe? Nói tóm lại, một hộ gia đình phải phân bổ các nguồn lực khan hiếm của mình (thời gian, món tráng miệng, quãng đường đi ô tô) cho các thành viên khác nhau, có tính đến khả năng, nỗ lực và mong muốn của từng thành viên.

Giống như một hộ gia đình, một xã hội phải đối mặt với nhiều quyết định. Nó phải tìm cách nào đó để quyết định công việc nào sẽ được thực hiện và ai sẽ thực hiện chúng. Nó cần một số người trồng lương thực, những người khác may quần áo và những người khác nữa thiết kế phần mềm máy tính. Một khi xã hội đã phân bổ con người (cũng như đất đai, tòa nhà và máy móc) cho các công việc khác nhau, thì xã hội cũng phải phân bổ hàng hóa và dịch vụ mà họ sản xuất. Nó phải quyết định ai sẽ ăn trứng cá muối và ai sẽ ăn khoai tây. Nó phải quyết định ai sẽ lái chiếc Tesla và ai sẽ đi xe buýt.

Việc quản lý các nguồn lực của xã hội là quan trọng bởi vì các nguồn lực khan hiếm. Sự khan hiếm có nghĩa là xã hội có nguồn lực hạn chế và do đó không thể sản xuất tất cả hàng hóa và dịch vụ mà mọi người mong muốn có được. Giống như mỗi thành viên trong một gia đình không thể có được mọi thứ mình muốn, mỗi cá nhân trong xã hội không thể đạt được mức sống cao nhất mà họ có thể mong muốn.

Home
TT Sài Gòn
Đất
Tân Phú