Chuyển tới nội dung
Home » News » Quản trị » [Trích dẫn] Mọi việc tốt xấu, nên hư, thành bại đều do ta tạo lấy.

[Trích dẫn] Mọi việc tốt xấu, nên hư, thành bại đều do ta tạo lấy.

– Chúng ta là chủ của bao điều họa phúc, mình gieo nhân xấu sẽ kết thành quả xấu, mình gieo nhân tốt sẽ kết thành quả tốt.

– Con người ta thường hay mâu thuẫn, muốn cầu mong quả tốt mà không chịu gieo nhân tốt, sợ hãi quả xấu mà không chịu dừng nghiệp xấu.

– Mọi việc tốt xấu, nên hư, thành bại đều do ta tạo lấy.

– Nhân quả không phải đơn thuần mà đa dạng và phức tạp, có nhân mình vừa gieo liền thọ quả, có nhân phải chờ một thời gian, có nhân phải trải qua nhiều đời và có khi gieo nhân mà không có kết quả vì không đủ duyên.

– Biết rõ nhân quả tốt xấu do mình tạo ra nên chúng ta phải can đảm nhận chịu và tìm cách chuyển hóa không chút sợ hãi, buồn phiền.

– Mình làm chủ tạo nhân và chính mình làm chủ thọ quả thì còn cầu khẩn van xin làm gì. Chúng ta tin chắc lý nhân quả như thế thì mọi sự mê tín sẽ không có chỗ để xen vào làm phá hủy Chánh tín nhân quả.

Home
TT Sài Gòn
Đất
Tân Phú