Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Xuất khẩu (exports) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Xuất khẩu (exports) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Xuất khẩu là hàng hóa sản xuất trong nước và bán ra nước ngoài.

Xuất khẩu tiếng Anh là exports

goods produced domestically and sold abroad

Ý nghĩa trong kinh tế học

Cũng giống như các cá nhân có thể hưởng lợi từ chuyên môn hóa và thương mại với nhau, dân cư ở các quốc gia khác nhau cũng vậy. Nhiều hàng hóa mà người Mỹ yêu thích được sản xuất ở nước ngoài và nhiều hàng hóa được sản xuất ở Hoa Kỳ được bán ra nước ngoài. Hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài và bán trong nước được gọi là hàng nhập khẩu. Hàng hóa được sản xuất trong nước và bán ra nước ngoài gọi là hàng xuất khẩu.

Để xem các quốc gia có thể hưởng lợi như thế nào từ thương mại, giả sử có hai quốc gia, Hoa Kỳ và Nhật Bản, và hai loại hàng hóa, thực phẩm và ô tô. Hãy tưởng tượng rằng hai quốc gia sản xuất ô tô tốt như nhau: Một công nhân Mỹ và một công nhân Nhật Bản mỗi người có thể sản xuất một ô tô mỗi tháng. Ngược lại, vì Hoa Kỳ có nhiều đất đai hơn và tốt hơn nên sản xuất lương thực tốt hơn: Một công nhân Hoa Kỳ có thể sản xuất 2 tấn lương thực mỗi tháng, trong khi một công nhân Nhật Bản chỉ có thể sản xuất 1 tấn lương thực mỗi tháng.

Nguyên tắc lợi thế so sánh nói rằng mỗi hàng hóa nên được sản xuất bởi quốc gia có chi phí cơ hội nhỏ hơn để sản xuất hàng hóa đó. Bởi vì chi phí cơ hội của một chiếc ô tô là 2 tấn lương thực ở Mỹ nhưng chỉ bằng 1 tấn lương thực ở Nhật Bản, nên Nhật Bản có lợi thế so sánh trong việc sản xuất ô tô. Nhật Bản nên sản xuất nhiều ô tô hơn nhu cầu sử dụng của mình và xuất khẩu một số sang Hoa Kỳ. Tương tự như vậy, vì chi phí cơ hội của một tấn thực phẩm là 1 ô tô ở Nhật Bản nhưng chỉ bằng 1/2 ô tô ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có lợi thế so sánh trong việc sản xuất thực phẩm. Hoa Kỳ nên sản xuất nhiều lương thực hơn mức họ muốn tiêu thụ và xuất khẩu một số sang Nhật Bản. Thông qua chuyên môn hóa và thương mại, cả hai quốc gia có thể có nhiều thực phẩm hơn và nhiều ô tô hơn.

Tất nhiên, trên thực tế, các vấn đề liên quan đến thương mại giữa các quốc gia phức tạp hơn ví dụ này cho thấy. Quan trọng nhất trong số những vấn đề này là mỗi quốc gia có nhiều công dân với những lợi ích khác nhau. Thương mại quốc tế có thể làm cho một số cá nhân trở nên tồi tệ hơn, ngay cả khi nó làm cho cả nước trở nên tốt hơn. Khi Hoa Kỳ xuất khẩu thực phẩm và nhập khẩu ô tô, tác động đối với một nông dân Mỹ không giống như tác động đối với một công nhân ô tô Mỹ. Tuy nhiên, trái ngược với ý kiến đôi khi được các chính trị gia và học giả đưa ra, thương mại quốc tế không giống như chiến tranh, trong đó một số quốc gia thắng và những quốc gia khác thua. Thương mại cho phép tất cả các quốc gia đạt được sự thịnh vượng hơn.

Home
TT Sài Gòn
Đất
Tân Phú