Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ý nghĩa của ‘production possibilities frontier’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

Ý nghĩa của ‘production possibilities frontier’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

✅ production possibilities frontier

👉 a graph that shows the combinations of output that the economy can possibly produce given the available factors of production and the available production technology

“Production Possibilities Frontier” (PPF) trong kinh tế học là một khái niệm dùng để mô tả tình hình tối ưu về khả năng sản xuất của một nền kinh tế. Nó biểu thị sự kết hợp giữa các sản phẩm hoặc dịch vụ mà nền kinh tế có thể sản xuất trong một khoảng thời gian cố định, với sử dụng tối ưu của tài nguyên có sẵn. PPF thể hiện mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên và cho thấy ràng buộc về sản xuất của một quốc gia hoặc khu vực.

Một ví dụ về PPF có thể là:

Giả sử có một quốc gia có hai nguồn tài nguyên chính: lao động (đại diện cho sức lực lao động) và đất nước (đại diện cho nguồn tài nguyên tự nhiên). Quốc gia này sản xuất hai loại sản phẩm: thực phẩm và máy móc. PPF của họ sẽ thể hiện khả năng sản xuất tối đa của họ giữa hai sản phẩm này trong một khoảng thời gian nhất định, với tất cả tài nguyên và công nghệ hiện có.

Nếu quốc gia này dành nhiều tài nguyên hơn cho việc sản xuất thực phẩm hơn là máy móc, thì họ sẽ hoạt động trong phần PPF liên quan đến thực phẩm. Tuy nhiên, điều này có nghĩa rằng họ sẽ sản xuất ít máy móc hơn, do đó, sự cân bằng sẽ là sự hiệu quả cao nhất mà họ có thể đạt được trong tình hình hiện tại.

Nếu họ muốn sản xuất thêm máy móc, họ sẽ phải dùng nhiều tài nguyên hơn từ lao động và đất nước. Khi họ dấn thân vào phần PPF của máy móc, họ sẽ phải hy sinh một phần sản xuất thực phẩm. Điều này có thể dẫn đến tình trạng không cân bằng nếu không có sự cải thiện về công nghệ hoặc tăng cường về tài nguyên.

PPF giúp nhấn mạnh về sự lựa chọn và ràng buộc trong việc sử dụng tài nguyên, và nó có thể thay đổi theo thời gian do sự phát triển của công nghệ hoặc thay đổi về tài nguyên.

Dưới đây là một ví dụ khác về Production Possibilities Frontier (PPF):

Xem xét một quốc gia sản xuất hai loại sản phẩm: sữa và bơ. Quốc gia này có một số lượng cố định của tài nguyên, bao gồm nguồn lao động của người nông dân và diện tích đất canh tác. PPF của họ sẽ biểu thị khả năng sản xuất tối đa của sữa và bơ trong tình hình hiện tại.

  • Nếu quốc gia này quyết định tập trung sản xuất nhiều sữa hơn, họ sẽ hoạt động trên phần của PPF liên quan đến sữa. Điều này có nghĩa rằng họ sẽ có ít tài nguyên hơn để sản xuất bơ, và sản lượng bơ sẽ giảm.
  • Ngược lại, nếu họ muốn sản xuất nhiều bơ hơn, họ sẽ phải dùng nhiều tài nguyên hơn từ lao động và đất canh tác để sản xuất bơ, và sản lượng sữa sẽ giảm.
  • Để thay đổi tỷ lệ sữa và bơ mà họ sản xuất, họ có thể cải thiện công nghệ trong sản xuất, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn hoặc có thể mở rộng diện tích đất canh tác và thuê thêm lao động. Điều này sẽ dẫn đến sự dịch chuyển của PPF và khả năng sản xuất tối đa của quốc gia sẽ tăng lên.

PPF giúp cho quốc gia hiểu về sự lựa chọn và hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên và sản xuất các loại sản phẩm khác nhau.

Economics

Ý nghĩa của ‘macroeconomics’ trong…

Th9 17, 2023465 min read

✅ macroeconomics 👉 the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth Macroeconomics…

Ý nghĩa của ‘microeconomics’ trong…

Th9 17, 2023323 min read

✅ microeconomics 👉 the study of how households and firms make decisions and how they…

Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’…

Th9 17, 2023384 min read

✅ circular-flow diagram 👉 a visual model of the economy that shows how dollars flow…

Ý nghĩa của ‘business cycle’…

Th9 17, 2023394 min read

✅ business cycle 👉 fluctuations in economic activity, such as employment and production Theo sách…

Load More ↓
Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ