Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ten Principles of Economics » Hiệu quả (Efficiency) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Hiệu quả (Efficiency) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Hiệu quả có nghĩa là xã hội đang nhận được lợi ích tối đa từ các nguồn lực khan hiếm của mình.

Hiệu quả tiếng Anh là Efficiency

The property of society getting the most it can from its scarce resources

Bạn có thể đã nghe câu nói cũ, “Không có gì gọi là bữa trưa miễn phí.” (“There ain’t no such thing as a free lunch.”) Bỏ qua ngữ pháp sang một bên, có nhiều sự thật cho câu ngạn ngữ này. Để có được thứ mình thích, chúng ta thường phải từ bỏ thứ khác mà mình cũng thích. Việc đưa ra quyết định đòi hỏi phải đánh đổi mục tiêu này với mục tiêu khác.

Hãy xem xét một sinh viên phải quyết định cách phân bổ nguồn lực quý giá nhất của mình – thời gian của cô ấy. Cô ấy có thể dành toàn bộ thời gian để học kinh tế, dành toàn bộ thời gian để học tâm lý học hoặc chia đều cho hai lĩnh vực. Cứ mỗi giờ cô ấy học một môn học, cô ấy lại bỏ mất một giờ lẽ ra cô ấy có thể sử dụng để học môn kia. Và cứ mỗi giờ dành cho việc học, cô ấy lại từ bỏ một giờ mà lẽ ra cô ấy có thể dành để ngủ trưa, đạp xe, xem TV hoặc làm công việc bán thời gian của mình để có thêm tiền chi tiêu.

Hãy xem cha mẹ quyết định cách chi tiêu thu nhập gia đình của họ. Họ có thể mua thực phẩm, quần áo, hoặc một kỳ nghỉ gia đình. Hoặc họ có thể tiết kiệm một phần thu nhập gia đình để nghỉ hưu hoặc cho con cái học đại học. Khi họ chọn chi thêm một đô la cho một trong những hàng hóa này, họ sẽ có ít hơn một đô la để chi tiêu cho một số hàng hóa khác.

Khi mọi người được nhóm lại thành các xã hội, họ phải đối mặt với các loại đánh đổi khác nhau. Một sự đánh đổi kinh điển là giữa “súng và bơ”. Một xã hội càng chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng (súng ống) để bảo vệ bờ biển của mình khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài, thì xã hội đó càng có thể chi tiêu ít hơn cho hàng tiêu dùng (bơ) để nâng cao mức sống trong nước. Một điều quan trọng nữa trong xã hội hiện đại là sự đánh đổi giữa môi trường trong lành và mức thu nhập cao. Luật pháp yêu cầu các công ty giảm ô nhiễm làm tăng chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Do những chi phí cao hơn này, các công ty cuối cùng kiếm được ít lợi nhuận hơn, trả lương thấp hơn, tính giá cao hơn hoặc kết hợp cả ba điều này. Do đó, trong khi các quy định về ô nhiễm mang lại lợi ích về môi trường trong sạch hơn và sức khỏe được cải thiện đi kèm với nó, thì chúng lại phải trả giá bằng việc giảm thu nhập của chủ sở hữu, người lao động và khách hàng của các công ty được quản lý.

Một sự đánh đổi khác mà xã hội phải đối mặt là giữa hiệu quả và bình đẳng. Hiệu quả có nghĩa là xã hội đang nhận được lợi ích tối đa từ các nguồn lực khan hiếm của mình. Bình đẳng có nghĩa là những lợi ích đó được phân phối đồng đều giữa các thành viên của xã hội. Nói cách khác, hiệu quả đề cập đến quy mô của chiếc bánh kinh tế và sự bình đẳng đề cập đến cách chiếc bánh được chia thành từng lát.

Khi các chính sách của chính phủ được thiết kế, hai mục tiêu này thường mâu thuẫn với nhau. Ví dụ, hãy xem xét các chính sách nhằm cân bằng phân phối phúc lợi kinh tế. Một số chính sách này, chẳng hạn như hệ thống phúc lợi hoặc bảo hiểm thất nghiệp, cố gắng giúp đỡ những thành viên trong xã hội gặp khó khăn nhất. Những thứ khác, chẳng hạn như thuế thu nhập cá nhân, yêu cầu những người thành công về tài chính đóng góp nhiều hơn những người khác để hỗ trợ chính phủ. Mặc dù họ đạt được sự bình đẳng lớn hơn, những chính sách này làm giảm hiệu quả. Khi chính phủ phân phối lại thu nhập từ người giàu sang người nghèo, nó làm giảm phần thưởng cho những người làm việc chăm chỉ; kết quả là mọi người làm việc ít hơn và sản xuất ra ít hàng hóa và dịch vụ hơn. Nói cách khác, khi chính phủ cố gắng cắt chiếc bánh kinh tế thành nhiều phần bằng nhau hơn, chiếc bánh sẽ nhỏ lại.

Việc thừa nhận rằng mọi người phải đối mặt với sự đánh đổi không tự nó cho chúng ta biết họ sẽ hoặc nên đưa ra quyết định gì. Một sinh viên không nên từ bỏ việc học tâm lý học chỉ vì làm như vậy sẽ tăng thêm thời gian cho việc học kinh tế. Xã hội không nên ngừng bảo vệ môi trường chỉ vì các quy định về môi trường làm giảm mức sống vật chất của chúng ta. Không nên bỏ qua người nghèo chỉ vì giúp đỡ họ làm sai lệch động cơ làm việc. Tuy nhiên, mọi người chỉ có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nếu họ hiểu những lựa chọn có sẵn cho họ. Do đó, nghiên cứu về kinh tế học của chúng ta bắt đầu bằng việc thừa nhận những đánh đổi trong cuộc sống.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ