Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Thinking Like an Economist » Kinh tế vĩ mô (macroeconomics) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Kinh tế vĩ mô (macroeconomics) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Kinh tế vĩ mô là nghiên cứu về các hiện tượng trên toàn nền kinh tế, bao gồm lạm phát, thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế vĩ mô tiếng Anh là macroeconomics

the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth

Ý nghĩa trong kinh tế học

Nhiều môn học được nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau. Ví dụ, hãy xem xét sinh học. Các nhà sinh học phân tử nghiên cứu các hợp chất hóa học tạo nên các sinh vật sống. Các nhà sinh học tế bào nghiên cứu các tế bào, được tạo thành từ nhiều hợp chất hóa học, đồng thời, chính chúng là các khối xây dựng của các sinh vật sống. Các nhà sinh vật học tiến hóa nghiên cứu nhiều loại động vật và thực vật và cách các loài thay đổi dần dần qua nhiều thế kỷ.

Kinh tế học cũng được nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau. Chúng ta có thể nghiên cứu quyết định của từng hộ gia đình và doanh nghiệp. Hoặc chúng ta có thể nghiên cứu sự tương tác giữa hộ gia đình và doanh nghiệp trên thị trường hàng hóa và dịch vụ cụ thể. Hoặc chúng ta có thể nghiên cứu hoạt động của toàn bộ nền kinh tế, đó là tổng thể các hoạt động của tất cả những người ra quyết định này trong tất cả các thị trường này.

Lĩnh vực kinh tế theo truyền thống được chia thành hai lĩnh vực lớn. Kinh tế vi mô là nghiên cứu về cách các hộ gia đình và doanh nghiệp đưa ra quyết định và cách họ tương tác trong các thị trường cụ thể. Kinh tế vĩ mô là nghiên cứu về các hiện tượng trong toàn bộ nền kinh tế. Một nhà kinh tế vi mô có thể nghiên cứu tác động của việc kiểm soát tiền thuê nhà ở Thành phố New York, tác động của sự cạnh tranh nước ngoài đối với ngành công nghiệp ô tô của Hoa Kỳ hoặc tác động của việc đi học bắt buộc đối với thu nhập của người lao động. Một nhà kinh tế học vĩ mô có thể nghiên cứu tác động của việc vay mượn của chính phủ liên bang, những thay đổi theo thời gian về tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế hoặc các chính sách thay thế để thúc đẩy tăng trưởng mức sống quốc gia.

Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bởi vì những thay đổi trong toàn bộ nền kinh tế phát sinh từ quyết định của hàng triệu cá nhân, không thể hiểu được sự phát triển kinh tế vĩ mô mà không xem xét các quyết định kinh tế vi mô liên quan. Ví dụ, một nhà kinh tế vĩ mô có thể nghiên cứu tác động của việc cắt giảm thuế thu nhập liên bang đối với việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ nói chung. Nhưng để phân tích vấn đề này, anh ta phải xem xét việc cắt giảm thuế ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của các hộ gia đình về việc chi tiêu bao nhiêu cho hàng hóa và dịch vụ.

Mặc dù có mối liên hệ vốn có giữa kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, hai lĩnh vực này là khác biệt. Bởi vì chúng giải quyết các câu hỏi khác nhau, mỗi lĩnh vực có một bộ mô hình riêng, thường được dạy trong các khóa học riêng biệt.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ