Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » The Market Forces of Supply anh Demand » Thị trường cạnh tranh (competitive market) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Thị trường cạnh tranh (competitive market) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Thị trường cạnh tranh là một thị trường trong đó có nhiều người mua và nhiều người bán để mỗi người có tác động không đáng kể đến giá thị trường.

Thị trường cạnh tranh tiếng Anh là competitive market

a market in which there are many buyers and many sellers so that each has a negligible impact on the market price

Ý nghĩa trong kinh tế học

Thị trường kem, giống như hầu hết các thị trường trong nền kinh tế, có tính cạnh tranh cao. Mỗi người mua biết rằng có một số người bán để lựa chọn và mỗi người bán đều biết rằng sản phẩm của mình tương tự như sản phẩm được cung cấp bởi những người bán khác. Do đó, giá và số lượng kem bán ra không được quyết định bởi bất kỳ người mua hay người bán nào. Thay vào đó, giá cả và số lượng được xác định bởi tất cả người mua và người bán khi họ tương tác trên thị trường.

Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ thị trường cạnh tranh để mô tả một thị trường trong đó có rất nhiều người mua và rất nhiều người bán mà mỗi người có tác động không đáng kể đến giá thị trường. Mỗi người bán kem có quyền kiểm soát hạn chế đối với giá vì những người bán khác đang cung cấp các sản phẩm tương tự. Người bán có ít lý do để tính phí thấp hơn giá hiện tại và nếu anh ta tính phí cao hơn, người mua sẽ mua hàng ở nơi khác. Tương tự như vậy, không một người mua kem nào có thể ảnh hưởng đến giá kem vì mỗi người mua chỉ mua một lượng nhỏ.

Có một số thị trường trong đó giả định cạnh tranh hoàn hảo áp dụng hoàn hảo. Ví dụ, trong thị trường lúa mì, có hàng nghìn nông dân bán lúa mì và hàng triệu người tiêu dùng sử dụng lúa mì và các sản phẩm từ lúa mì. Bởi vì không có người mua hoặc người bán đơn lẻ nào có thể ảnh hưởng đến giá lúa mì, nên mỗi người đều coi giá thị trường là đã cho.

Tuy nhiên, không phải tất cả hàng hóa và dịch vụ đều được bán trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Một số thị trường chỉ có một người bán và người bán này đặt giá. Người bán như vậy được gọi là độc quyền. Ví dụ, công ty truyền hình cáp địa phương của bạn có thể là một công ty độc quyền. Cư dân trong thị trấn của bạn có thể chỉ có một công ty để mua dịch vụ cáp. Các thị trường khác nằm giữa hai thái cực của cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền.

Bất chấp sự đa dạng của các loại thị trường mà chúng ta tìm thấy trên thế giới, giả định cạnh tranh hoàn hảo là một sự đơn giản hóa hữu ích và do đó, là một nơi tự nhiên để bắt đầu. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường dễ phân tích nhất vì mọi người tham gia thị trường đều chấp nhận mức giá do các điều kiện thị trường đưa ra. Hơn nữa, vì hầu hết các thị trường đều có mức độ cạnh tranh nhất định nên nhiều bài học mà chúng ta học được bằng cách nghiên cứu cung và cầu trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo cũng áp dụng được ở các thị trường phức tạp hơn.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ