Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » The Market Forces of Supply anh Demand » Thị trường (market) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Thị trường (market) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Thị trường là một nhóm người mua và người bán một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể.

Thị trường tiếng Anh là market

a group of buyers and sellers of a particular good or service

Ý nghĩa trong kinh tế học

Thị trường là một nhóm người mua và người bán một loại hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Người mua với tư cách là một nhóm xác định nhu cầu đối với sản phẩm và người bán với tư cách là một nhóm xác định nguồn cung của sản phẩm.

Thị trường có nhiều hình thức. Một số thị trường có tính tổ chức cao, chẳng hạn như thị trường cho nhiều mặt hàng nông sản. Ở những thị trường này, người mua và người bán gặp nhau tại một thời điểm và địa điểm cụ thể nơi người bán đấu giá giúp định giá và sắp xếp việc bán hàng.

Thông thường, thị trường ít được tổ chức hơn. Ví dụ, hãy xem xét thị trường kem ở một thị trấn cụ thể. Người mua kem không gặp nhau cùng một lúc. Những người bán kem ở các địa điểm khác nhau và cung cấp các sản phẩm hơi khác nhau. Không có người bán đấu giá nào hét giá kem. Mỗi người bán niêm yết giá cho một que kem và mỗi người mua quyết định mua bao nhiêu kem tại mỗi cửa hàng. Tuy nhiên, những người tiêu dùng và nhà sản xuất kem này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Những người mua kem đang lựa chọn từ những người bán kem khác nhau để thỏa mãn cơn thèm của họ, và những người bán kem đều đang cố gắng thu hút những người mua kem giống nhau để làm cho công việc kinh doanh của họ thành công. Mặc dù không có tổ chức nhưng nhóm người mua kem và người bán kem tạo thành một thị trường.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ