Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ten Principles of Economics » Kinh tế học (economics) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Kinh tế học (economics) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Kinh tế học là nghiên cứu về cách thức xã hội quản lý các nguồn lực khan hiếm của mình.

Kinh tế học tiếng Anh là Economics

The study of how society manages its scarce resources

Ý nghĩa kinh tế học

Kinh tế học là nghiên cứu về cách thức xã hội quản lý các nguồn lực khan hiếm của mình. Trong hầu hết các xã hội, các nguồn lực được phân bổ không phải bởi một nhà độc tài toàn năng mà thông qua sự lựa chọn kết hợp của hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Do đó, các nhà kinh tế nghiên cứu cách mọi người đưa ra quyết định: họ làm việc bao nhiêu, họ mua gì, họ tiết kiệm bao nhiêu và họ đầu tư tiền tiết kiệm của mình như thế nào.

Các nhà kinh tế cũng nghiên cứu cách mọi người tương tác với nhau. Chẳng hạn, họ xem xét cách thức mà vô số người mua và người bán một hàng hóa cùng nhau xác định giá bán hàng hóa và số lượng hàng hóa được bán.

Cuối cùng, các nhà kinh tế phân tích các lực lượng và xu hướng ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, bao gồm tăng trưởng thu nhập trung bình, tỷ lệ dân số không thể tìm được việc làm và tốc độ tăng giá.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ