Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ý nghĩa của ‘adverse selection’ trong kinh tế học là gì?

Ý nghĩa của ‘adverse selection’ trong kinh tế học là gì?

adverse selection

the tendency for the mix of unobserved attributes to become undesirable from the standpoint of an uninformed party

Trong kinh tế học, “adverse selection” (lựa chọn bất lợi) là một khái niệm mô tả tình huống khi một bên tham gia giao dịch có thông tin nội bộ hoặc thông tin tốt hơn về rủi ro và chất lượng so với bên kia. Điều này dẫn đến một sự mất cân đối thông tin trong quá trình giao dịch, khiến cho bên bán hoặc bên cung cấp dịch vụ gặp phải khó khăn trong việc đánh giá chính xác rủi ro và chất lượng của người mua hoặc người tiêu dùng.

Trong tình huống “adverse selection”, người mua hoặc người tiêu dùng thường có thông tin thiếu hoặc không đầy đủ về sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đang mua, trong khi bên bán hoặc bên cung cấp dịch vụ có thông tin chi tiết hơn về chúng. Do đó, người bán hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể chọn lọc các khách hàng có rủi ro thấp hoặc chất lượng kém hơn, trong khi những khách hàng có rủi ro cao hoặc chất lượng tốt hơn có thể bị loại bỏ.

“Adverse selection” có thể xảy ra trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, ví dụ như thị trường bảo hiểm, thị trường lao động, thị trường tài chính, và thị trường hàng hóa. Để giảm thiểu tác động của adverse selection, các cơ chế thông tin và quy định có thể được áp dụng, bao gồm việc yêu cầu thông tin đầy đủ, xây dựng các chứng chỉ chất lượng, hoặc thiết lập cơ chế giám sát và kiểm soát.

Economics

Ý nghĩa của ‘macroeconomics’ trong…

Th9 17, 2023475 min read

✅ macroeconomics 👉 the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth Macroeconomics…

Ý nghĩa của ‘microeconomics’ trong…

Th9 17, 2023333 min read

✅ microeconomics 👉 the study of how households and firms make decisions and how they…

Ý nghĩa của ‘production possibilities…

Th9 17, 2023463 min read

✅ production possibilities frontier 👉 a graph that shows the combinations of output that the…

Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’…

Th9 17, 2023394 min read

✅ circular-flow diagram 👉 a visual model of the economy that shows how dollars flow…

Load More ↓
Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ