Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

✅ circular-flow diagram

👉 a visual model of the economy that shows how dollars flow through markets among households and firms

Circular-flow diagram (sơ đồ luân phiên) trong kinh tế học là một công cụ biểu đồ đơn giản được sử dụng để mô tả cách mà các yếu tố kinh tế chính tương tác và tạo ra thu nhập trong một nền kinh tế. Sơ đồ này giúp hiểu cách các hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường tương tác với nhau trong quá trình sản xuất và tiêu dùng.

Sơ đồ luân phiên thường được vẽ dưới dạng hình tròn hoặc hình elip, và nó có hai phần chính:

 1. Thị trường hàng hóa và dịch vụ: Phần này biểu thị quá trình luân phiên của hàng hóa và dịch vụ giữa doanh nghiệp và hộ gia đình. Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và dịch vụ, và hộ gia đình mua chúng để tiêu dùng. Trong quá trình này, doanh nghiệp nhận được thu nhập từ việc bán hàng hóa và dịch vụ, còn hộ gia đình chi trả bằng tiền cho chúng.
 2. Thị trường yếu tố sản xuất: Phần này biểu thị quá trình luân phiên của yếu tố sản xuất như lao động (công việc) và vốn (ví dụ: máy móc) giữa hộ gia đình và doanh nghiệp. Hộ gia đình cung cấp lao động cho doanh nghiệp và nhận được thu nhập trong hình lương. Đồng thời, doanh nghiệp cung cấp vốn và thuê lao động từ hộ gia đình.

Ví dụ về sơ đồ luân phiên:

 1. Doanh nghiệp sản xuất ô tô và bán chúng trên thị trường. Hộ gia đình mua các chiếc ô tô này để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Doanh nghiệp nhận được thu nhập từ việc bán ô tô, trong khi hộ gia đình chi trả bằng tiền mua ô tô này.
 2. Hộ gia đình cung cấp lao động cho một công ty sản xuất thực phẩm. Trong quá trình làm việc, họ nhận lương. Công ty này sử dụng lao động và vốn để sản xuất thực phẩm, sau đó bán thực phẩm này cho hộ gia đình trên thị trường. Doanh nghiệp nhận được thu nhập từ việc bán sản phẩm, và hộ gia đình chi trả bằng tiền mua thực phẩm.

Một ví dụ khác về sơ đồ luân phiên:

 1. Hộ gia đình A đi làm cho một công ty sản xuất máy tính. Họ nhận lương từ công ty và sau đó sử dụng tiền đó để mua một chiếc máy tính mới từ cửa hàng máy tính.
 2. Cửa hàng máy tính mua máy tính từ nhà sản xuất máy tính và sau đó bán nó cho hộ gia đình A với giá cao hơn.
 3. Nhà sản xuất máy tính sử dụng lao động của công nhân để lắp ráp máy tính và sử dụng máy móc và thiết bị (vốn) để sản xuất máy tính.
 4. Công ty công nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho công ty sản xuất máy tính, ví dụ như dịch vụ vận chuyển và quảng cáo. Công ty công nghiệp nhận tiền từ công ty sản xuất máy tính cho các dịch vụ này.
 5. Hộ gia đình A cũng đầu tư một phần thu nhập của họ vào một ngân hàng, và ngân hàng này sử dụng tiền của họ để cung cấp vốn cho công ty sản xuất máy tính để mua máy móc mới và mở rộng sản xuất.

Sơ đồ luân phiên này thể hiện cách các yếu tố kinh tế chính, bao gồm lao động, vốn, và thị trường, tương tác với nhau trong quá trình sản xuất và tiêu dùng máy tính.

 1. Hộ gia đình B chuyển tiền cho một trường học tư nhân để đóng học phí cho con của họ.
 2. Trường học tư nhân sử dụng tiền đó để trả lương cho giáo viên và nhân viên của trường.
 3. Giáo viên và nhân viên của trường học tư nhân mua hàng hóa từ các cửa hàng và siêu thị trong cộng đồng, như thực phẩm, quần áo và sách giáo trình.
 4. Các cửa hàng và siêu thị sử dụng tiền mà họ kiếm được từ việc bán hàng hóa để trả lương cho nhân viên của họ và để mua hàng hóa khác từ các nhà cung cấp.
 5. Nhà cung cấp cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các cửa hàng và siêu thị, và họ nhận tiền từ việc cung cấp này.
 6. Hộ gia đình B cũng đầu tư một phần thu nhập của họ vào thị trường chứng khoán qua một sàn giao dịch chứng khoán.

Sơ đồ luân phiên này thể hiện cách tiền tệ và các dịch vụ kinh tế luân phiên qua nhiều phần tử khác nhau trong nền kinh tế, bao gồm học giáo dục, mua sắm, và thị trường chứng khoán.

Economics

Ý nghĩa của ‘macroeconomics’ trong…

Th9 17, 2023465 min read

✅ macroeconomics 👉 the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth Macroeconomics…

Ý nghĩa của ‘microeconomics’ trong…

Th9 17, 2023323 min read

✅ microeconomics 👉 the study of how households and firms make decisions and how they…

Ý nghĩa của ‘production possibilities…

Th9 17, 2023463 min read

✅ production possibilities frontier 👉 a graph that shows the combinations of output that the…

Ý nghĩa của ‘business cycle’…

Th9 17, 2023394 min read

✅ business cycle 👉 fluctuations in economic activity, such as employment and production Theo sách…

Load More ↓
Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ