Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ý nghĩa của ‘business cycle’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

Ý nghĩa của ‘business cycle’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

✅ business cycle

👉 fluctuations in economic activity, such as employment and production

Theo sách của N. Gregory Mankiw, “business cycle” trong kinh tế học đề cập đến biến động thường xuyên và không đều đặn trong hoạt động kinh tế của một quốc gia hoặc một khu vực trong một khoảng thời gian cụ thể. Business cycle bao gồm các giai đoạn khác nhau của tăng trưởng kinh tế và suy thoái kinh tế, và nó thường được chia thành bốn giai đoạn cơ bản:

  1. Phục hồi (Expansion): Giai đoạn này xảy ra sau một chu kỳ suy thoái kinh tế. Kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp giảm, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng tăng cao.
  2. Đỉnh (Peak): Đây là điểm cao nhất của chu kỳ kinh tế. Kinh tế đạt mức tối đa của sản xuất và tạo ra thu nhập lớn nhất. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, kinh tế bắt đầu chuyển sang giai đoạn suy thoái.
  3. Suy thoái (Recession): Giai đoạn này có sự suy giảm trong hoạt động kinh tế. Sản xuất giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng, và các chỉ số kinh tế khác thể hiện sự suy thoái. Điều này thường dẫn đến sự giảm tiêu dùng và đầu tư.
  4. Đáy (Trough): Đỉnh của suy thoái kết thúc và kinh tế bắt đầu phục hồi. Giai đoạn này đánh dấu sự quay lại của tăng trưởng kinh tế và bắt đầu của một chu kỳ kinh tế mới.

Ví dụ về business cycle có thể là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008. Sau giai đoạn phục hồi kinh tế từ sau cuộc khủng hoảng Internet vào cuối những năm 1990, thế giới đã trải qua giai đoạn suy thoái sau sự sụp đổ của thị trường nhà đất và thị trường tài chính. Sau đó, kinh tế đã từ từ phục hồi và tiếp tục theo chu kỳ business cycle với các giai đoạn tăng trưởng và suy thoái kinh tế khác nhau.

Dưới đây là một ví dụ khác về business cycle:

Giả sử một quốc gia nông nghiệp như Hoa Kỳ. Trong giai đoạn phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, giá các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì và ngô tăng cao do nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ và tăng trưởng kinh tế. Nông dân ở Hoa Kỳ thấy lợi nhuận tăng và quyết định mở rộng sản xuất nông nghiệp của họ.

Sau một thời gian, sản lượng lúa mì và ngô tăng cao dẫn đến tình trạng dư thừa trên thị trường, và giá cả bắt đầu giảm. Đây là một phần của chu kỳ business cycle, và nó có thể dẫn đến tình hình khó khăn cho nông dân khi giá cả giảm xuống đến mức không thể đảm bảo lợi nhuận.

Sự giảm giá này cản trở khả năng của nông dân để tạo ra lợi nhuận, và họ có thể phải giảm sản lượng hoặc thậm chí ngừng sản xuất một thời gian. Điều này có thể dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành nông nghiệp và có tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung.

Sau đó, nếu có một sự cải thiện trong thời tiết hoặc một sự gia tăng trong nhu cầu thế giới cho các sản phẩm nông nghiệp này, giá cả có thể tăng trở lại, và ngành nông nghiệp có thể bắt đầu vào giai đoạn phục hồi của chu kỳ kinh tế.

Hãy tiếp tục với ví dụ khác về business cycle:

Xét ví dụ của một công ty sản xuất ô tô. Trong giai đoạn phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp giảm và thu nhập của người tiêu dùng tăng lên. Điều này dẫn đến tăng cầu cho các loại ô tô và công ty sản xuất ô tô trải qua một giai đoạn tăng trưởng đáng kể.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, công ty sản xuất ô tô mở rộng sản xuất, tạo ra nhiều việc làm hơn và tăng cường sản xuất ô tô. Tuy nhiên, sau một thời gian, thị trường ô tô có thể đạt đến điểm bão hòa, khi mọi người đã mua các chiếc ô tô mà họ cần, và sự gia tăng cầu dần giảm.

Khi sự gia tăng cầu giảm đi, công ty sản xuất ô tô có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục duy trì mức sản xuất và việc làm tại mức cao. Họ có thể phải giảm sản xuất, cắt giảm nhân sự hoặc thậm chí đối mặt với lỗ lãi. Điều này đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn suy thoái trong chu kỳ kinh tế.

Tuy nhiên, sau khi thị trường ổn định lại hoặc sau khi có sự thúc đẩy từ chính phủ hoặc công nghiệp ô tô (như các chương trình khuyến mãi mua ô tô), thị trường ô tô có thể bắt đầu phục hồi. Công ty sản xuất ô tô có thể tăng sản xuất trở lại và người tiêu dùng có thể quay lại mua các sản phẩm mới. Điều này đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn suy thoái và bắt đầu của giai đoạn phục hồi trong chu kỳ business cycle.

Economics

Ý nghĩa của ‘macroeconomics’ trong…

Th9 17, 2023475 min read

✅ macroeconomics 👉 the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth Macroeconomics…

Ý nghĩa của ‘microeconomics’ trong…

Th9 17, 2023333 min read

✅ microeconomics 👉 the study of how households and firms make decisions and how they…

Ý nghĩa của ‘production possibilities…

Th9 17, 2023463 min read

✅ production possibilities frontier 👉 a graph that shows the combinations of output that the…

Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’…

Th9 17, 2023394 min read

✅ circular-flow diagram 👉 a visual model of the economy that shows how dollars flow…

Load More ↓
Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ