Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ý nghĩa của ‘efficiency’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

Ý nghĩa của ‘efficiency’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

efficiency

the property of society getting the most it can from its scarce resources

Trong kinh tế học, khái niệm “efficiency” (hiệu quả) thường được sử dụng để chỉ sự tối ưu hóa trong việc sử dụng tài nguyên, nhằm đạt được kết quả tốt nhất với ít tài nguyên nhất. Nó liên quan đến việc cân nhắc và tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng trong nền kinh tế. Hiệu quả có thể được đo bằng cách so sánh giữa sản lượng thực tế và sản lượng tối đa có thể đạt được trong một tình huống cụ thể.

Có hai loại hiệu quả chính trong kinh tế:

  1. Hiệu quả phân phối (Allocative Efficiency): Đây là tình trạng mà tài nguyên được phân phối để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng một cách tối ưu. Nó đề cập đến việc sản xuất những mặt hàng và dịch vụ mà người tiêu dùng đánh giá cao nhất và sẵn sàng trả giá tương xứng. Đạt được hiệu quả phân phối đồng nghĩa với việc cải thiện sự hài lòng của người tiêu dùng.

Ví dụ: Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giả sử một ngành công nghiệp sản xuất bánh mì. Hiệu quả phân phối sẽ đạt được khi giá cả của bánh mì bằng giá tối ưu, nơi mức giá này phản ánh sự cân nhắc giữa nhu cầu và cung cấp của người tiêu dùng, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận của người sản xuất.

  1. Hiệu quả sản xuất (Production Efficiency): Đây là tình trạng mà một doanh nghiệp hay ngành công nghiệp sử dụng tối đa tài nguyên để sản xuất lượng hàng hoặc dịch vụ tối đa. Điều này có nghĩa là không thể tăng sản lượng của một mặt hàng nào đó mà không tăng thêm tài nguyên hoặc không làm lãng phí tài nguyên.

Ví dụ: Một nhà máy sản xuất ô tô đạt được hiệu quả sản xuất khi nó sử dụng tài nguyên (ví dụ: lao động, máy móc) một cách tối ưu để sản xuất số lượng ô tô tối đa, mà không có sự lãng phí về nguyên liệu hoặc thời gian.

Những ví dụ này chỉ ra rằng hiệu quả trong kinh tế liên quan đến việc sử dụng tài nguyên một cách thông minh để đạt được kết quả tốt nhất, dựa trên sự cân nhắc giữa nhu cầu, cung cấp và sự hài lòng của tất cả các bên liên quan.

Economics

Ý nghĩa của ‘macroeconomics’ trong…

Th9 17, 2023465 min read

✅ macroeconomics 👉 the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth Macroeconomics…

Ý nghĩa của ‘microeconomics’ trong…

Th9 17, 2023323 min read

✅ microeconomics 👉 the study of how households and firms make decisions and how they…

Ý nghĩa của ‘production possibilities…

Th9 17, 2023463 min read

✅ production possibilities frontier 👉 a graph that shows the combinations of output that the…

Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’…

Th9 17, 2023384 min read

✅ circular-flow diagram 👉 a visual model of the economy that shows how dollars flow…

Load More ↓
Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ