Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ý nghĩa của ‘marginal change’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

Ý nghĩa của ‘marginal change’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

marginal change

a small incremental adjustment to a plan of action

Trong ngữ cảnh kinh tế học, “marginal change” (thay đổi biên) là một khái niệm quan trọng để chỉ sự thay đổi nhỏ của một biến số khi có sự tác động hoặc thay đổi nhỏ trong điều kiện. “Marginal change” thường áp dụng để hiểu sự thay đổi tại điểm biên của một quá trình hoặc tình huống, và nó có thể giúp ta hiểu được tác động của việc thay đổi nhỏ đối với toàn bộ hệ thống.

N. Gregory Mankiw, một nhà kinh tế học nổi tiếng và tác giả của nhiều sách giáo trình về kinh tế học, thường sử dụng khái niệm “marginal change” để giải thích các khái niệm trong sách của mình.

  • Ví dụ: Giả sử bạn đang xem xét về việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. “Marginal change” ở đây sẽ chỉ sự thay đổi nhỏ trong sản lượng sản phẩm khi bạn tăng sản xuất thêm một đơn vị. Ý nghĩa của việc hiểu “marginal change” là để đánh giá tác động của việc sản xuất thêm một đơn vị lên tổng sản lượng và lợi nhuận.
  • Một ví dụ khác là việc tăng thêm một đơn vị lao động cho một dây chuyền sản xuất. Marginal change trong trường hợp này sẽ cho bạn biết sự thay đổi nhỏ về sản lượng khi bạn tăng một đơn vị lao động. Điều này có thể giúp bạn đánh giá xem việc tăng lao động có đem lại giá trị gia tăng đủ lớn để bù đắp chi phí của việc tuyển thêm nhân viên hay không.

Thêm ví dụ,

  • Ví dụ: Giả sử bạn đang quản lý một cửa hàng bán lẻ và đang xem xét việc điều chỉnh giá bán của một sản phẩm cụ thể. Nếu bạn tăng giá bán từ $10 lên $12 cho sản phẩm đó, “marginal change” ở đây sẽ là sự thay đổi nhỏ về giá bán từ $10 lên $12. Bằng cách hiểu “marginal change,” bạn có thể đo lường sự tác động của việc tăng giá đối với doanh thu và lợi nhuận. Bạn cần xem xét liệu việc tăng giá này có thể dẫn đến giảm số lượng khách hàng mua sản phẩm hay không, và liệu tăng giá có đem lại doanh thu tăng lên đủ để bù đắp chi phí tăng thêm do giá nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, và lợi nhuận mong đợi hay không.
  • Ví dụ: Giả sử bạn đang điều hành một công ty sản xuất điện. Khi bạn thêm một đơn vị điện năng sản xuất, “marginal change” là sự thay đổi nhỏ về sản lượng điện năng. Việc hiểu “marginal change” trong trường hợp này giúp bạn đánh giá xem việc sản xuất thêm một đơn vị điện năng có đem lại lợi nhuận đủ lớn để bù đắp chi phí sản xuất thêm và cung cấp năng lượng cho thị trường mà không gây quá tải hệ thống.

Như bạn có thể thấy, “marginal change” giúp chúng ta xác định và đo lường sự tác động của việc thay đổi nhỏ đối với các biến số kinh tế, giúp chúng ta đưa ra quyết định hiệu quả về quản lý tài nguyên, giá cả, sản xuất, và nhiều khía cạnh khác trong kinh doanh.

Tóm lại, “marginal change” trong kinh tế học thường áp dụng để đo lường tác động của một sự thay đổi nhỏ đối với một biến số hoặc quá trình cụ thể, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự tương tác và ảnh hưởng của các yếu tố trong hệ thống kinh tế.

Economics

Ý nghĩa của ‘macroeconomics’ trong…

Th9 17, 2023465 min read

✅ macroeconomics 👉 the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth Macroeconomics…

Ý nghĩa của ‘microeconomics’ trong…

Th9 17, 2023323 min read

✅ microeconomics 👉 the study of how households and firms make decisions and how they…

Ý nghĩa của ‘production possibilities…

Th9 17, 2023463 min read

✅ production possibilities frontier 👉 a graph that shows the combinations of output that the…

Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’…

Th9 17, 2023384 min read

✅ circular-flow diagram 👉 a visual model of the economy that shows how dollars flow…

Load More ↓
Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ